Geometry and Quantum Theory (GQT)

Wie zijn wij?

Welkom bij het cluster Meetkunde en Quantumtheorie (GQT).

GQT is een nationaal nederlands onderzoekscluster voor wiskunde, dat wordt ondersteund door NWO en de Universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Nijmegen.

Wij zijn getuige van een nieuwe episode van nauw contact tussen zuivere wiskunde en theoretische natuurkunde, waarbij de ontwikkeling van meetkunde als wiskundige discipline wordt verrijkt door een opmerkelijke stroom ideeën uit de natuurkunde, in het bijzonder uit de quantumtheorie – en omgekeerd. Het cluster bevordert deze uitwisseling tussen algebraïsche, symplectische, en niet-commutatieve meetkunde en quantumveldentheorie, snaartheorie en quantisatie.

Het cluster zal een module ontwikkelen over deze onderwerpen voor het nieuwe vak wiskunde-D in het vwo, en een aantal gerelateerde profielwerkstukken zullen ter zijner tijd op deze webpagina verschijnen.